ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie „Warsztatów kreowania wizerunku i wizażu“

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kreowania wizerunku i wizażu dla uczestniczek projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Zapytanie ofertowe i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 10 listopada 2014 r. do godz. 13.00, osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7 albo przesłać na numer faksu: 22  751 90 57 lub e-mail: ops@lomianki.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi fryzjerskiej i kosmetycznej

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach poszukuje Wykonawcy usługi fryzjerskiej i kosmetycznej dla 9 uczestniczek projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Zapytanie i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 28 października 2014 r. do godz. 16.00, osobiście  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7 albo przesłać na numer faksu: 22  751 90 57 lub e-mail: ops@lomianki.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego dla 1 uczestniczki projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Zapytanie ofertowe i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 08 września 2014 r. do godz. 16.00, osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7 albo przesłać na numer faksu: 22  751 90 57 lub e-mail: ops@lomianki.pl 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie szkoleń: „Tworzenie stron www“, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej“, Kurs kancelaryjno-archiwalny

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń: „Tworzenie stron www“, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej“, Kurs kancelaryjno-archiwalny dla uczestniczek projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Zapytanie ofertowe i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 08 września 2014 r. do godz. 14.00, osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7 albo przesłać na numer faksu: 22  751 90 57 lub e-mail: ops@lomianki.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń zawodowych "Wizaż" i "Stylizacja paznokci"

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych „Wizaż” oraz „Stylizacja paznokci” dla 2 uczestniczek projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Zapytanie ofertowe i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 01 września 2014 r. do godz. 16.00, osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7
albo przesłać na numer faksu: 22  751 90 57 lub e-mail: ops@lomianki.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie szkoleń zawodowych „Specjalista ds. kadr i płac” oraz „Samodzielny księgowy”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych „Specjalista ds. kadr i płac” oraz „Samodzielny księgowy” dla 2 uczestniczek projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Zapytanie ofertowe i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2014 r. do godz. 16.00, osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7
albo przesłać na numer faksu: 22  751 90 57 lub e-mail: ops@lomianki.pl

Informacja o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.06.2014 r. na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestniczek projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Pliki do pobrania: 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestniczek projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Zapytanie ofertowe i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 27 września 2014 r. do godz. 16.00, osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7
albo przesłać na numer faksu: 22  751 90 57 lub e-mail: ops@lomianki.pl

Informacja o wyborze oferty „Obsługa komputera, Internet, programy biurowe MS Office”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie kursu komputerowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Obsługa komputera, Internet, programy biurowe MS Office” dla uczestniczek projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Zapytanie ofertowe i formularz oferty znajdują się w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 26 maja 2014 r. do godz. 16.00, osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7
albo przesłać na numer faksu: 22  751 90 57 lub e-mail: ops@lomianki.pl

Subskrybuje zawartość